Moneropedia

Haleemisjon

Det grunnleggende

Moneros blokkbelønninger vil aldri gå til null. Blokkbelønninger vil gradvis falle helt til haleemisjonen settes i gang ved slutten av mai 2022. På dette tidspunktet vil belønninger settes til 0,6 XMR per blokk.

Hvorfor

Utvinnere trenger et insentiv til å utvinne. På grunn av de dynamiske blokkstørrelsene, vil konkurransen mellom utvinnere gjøre at gebyrene avtar. Hvis utvinninf ikke er lønnsomt grunnet høy kostnad og lav belønning, mister utvinnere insentivet og slutter å utvinne, noe som gjør at sikkerheten til nettverket reduseres.

Haleemisjon sikrer at det utvikles en dynamisk blokkstørrelse og gebyrmarket.

« Tilbake til Moneropedia