Moneropedia

Tail emission

Podstawy

Wynagrodzenie za blok Monero nigdy nie spadną do zera, ale będą stopniowo spadać aż do końca maja 2022 roku, kiedy rozpocznie się emisja według krzywej z długim ogonem. W tym momencie wynagrodzenie zostanie ustalone jako 0,6 XMR za blok.

Przyczyny

Górnicy potrzebują zachęty do wydobywania. Z powodu dynamicznego rozmiaru bloku, konkurencja pomiędzy górnikami spowoduje zmniejszenie opłat za transakcje. Jeśli wydobycie nie będzie rentowne ze względu na wysoki koszt i niskie wynagrodzenie, górnicy stracą motywację i przestaną wydobywać, co spowoduje zmniejszenie bezpieczeństwa sieci.

Emisja według krzywej z długim ogonem zapewnia ciągły rozwój dynamicznego rozmiaru bloków i rynku opłat.

« Wróć do Moneropedii