Een node op een VPS draaien

monerod

monerod is de daemon-software die onderdeel uitmaakt van de Monero-code. Het is een console-programma waarmee de blockchain wordt beheerd. Terwijl een Bitcoin-portemonnee zowel een account als de blockchain beheert, worden deze functies in Monero gescheiden: monerod beheert de blockchain en monero-wallet-cli beheert het account.

Deze handleiding gaat ervan uit dat je al een VPS-account hebt ingesteld en SSH gebruikt als tunnel om te communiceren met de serverconsole.

Linux, 64-bits (Ubuntu 16.04 LTS)

Zorg dat poort 18080 open staat

monerod gebruikt deze poort om te communiceren met andere nodes op het Monero-netwerk.

Voorbeeld als je ufw gebruikt: sudo ufw allow 18080 Voorbeeld als je iptables gebruikt: sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT

Download de huidige Monero Core-binaries

wget https://downloads.getmonero.org/linux64

Maak een directory aan en pak de bestanden uit.

mkdir monero
tar -xjvf linux64 -C monero

Start de daemon

cd monero
./monerod

Opties:

Een lijst met alle opties en instellingen weergeven:

./monerod --help

De daemon starten als een achtergrondproces:

./monerod --detach

De uitvoer van monerod als achtergrondproces loggen:

tail -f ~/.bitmonero/bitmonero.log

De VPS beveiligen met automatische updates:

https://help.ubuntu.com/community/AutomaticSecurityUpdates

« Back to the list