Moneropedia

Ringsignatur

Det grunnleggende

I kryptografi er en ringsignatur en slags digital signatur som kan utføres av et hvilket som helst medlem av en gruppe brukere der hver har nøkler. En melding som er signert med en ringsignatur er derfor støttet av noen i en bestemt gruppe mennesker. Én av sikkerhetsegenskapene av en ringsignatur er at det er ulønnsomt å bruke regnekraft til å fastslå hvilke av gruppemedlemmenes nøkler som ble brukt for å produsere signaturen.

En ringsignatur kan for eksempel brukes til å oppgi en anonym signatur fra en «høytstående tjenestemann i Det hvite hus» uten å avsløre hvilken tjenestemann som signerte meldingen. Ringsignaturer er et egnet bruksområde for dette fordi anonymiteten til en ringsignatur ikke kan tilbakekalles, og fordi gruppen tilknyttet en ringsignatur kan improviseres (som ikke krever noe tidligere oppsett).

Anvendelde for Monero

En ringsignatur benytter @kontonøklene dine og en rekke offentlige nøkler (også kjent som utdata) som trekkes fra @blokkjeden ved å bruke en triangulær fordelingsmetode. Tidligere utdata kan over tid brukes flere ganger for å danne mulige signaturdeltakere. I en «ring» av mulige underskrivere, er alle ringmedlemmer like og gyldige. En utenforstående kan ikke fortelle hvilke av de mulige underskriverne i en signaturgruppe som tilhører din @konto. Ringsignaturer sikrer med andre ord at transaksjonsutdata er usporbare. Det er dessuten ingen @fungibilitetsproblemer med Monero fordi hver transaksjonsutdata har en plausibel benektelse (nettverket kan for eksempel ikke skille hvilke utdata som er brukt eller ubrukt).

For å lese om hvordan Monero gir deg personvern som standard («unlinkability»), kan du lese i seksjonen om stealth adresser.

« Tilbake til Moneropedia