Å komme i gang med CLI-lommeboken

monero-wallet-cli is the wallet software shipped in the Monero archives. It is a console program, and manages an account. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: monerod handles the blockchain, and monero-wallet-cli handles the account.

This guide will show how to perform various operations with monero-wallet-cli. The guide assumes you are using the most recent version of Monero and have already created an account according to the other guides.

Overview

You can have a list of the most important commands by running help:

Important commands:

"welcome" - Show welcome message.
"help all" - Show the list of all available commands.
"help <command>" - Show a command's documentation.
"apropos <keyword>" - Show commands related to a keyword.

"wallet_info" - Show wallet main address and other info.
"balance" - Show balance.
"address all" - Show all addresses.
"address new [<label text with white spaces allowed>]" - Create new subaddress.
"transfer <address> <amount>" - Send XMR to an address.
"show_transfers [in|out|pending|failed|pool]" - Show transactions.
"sweep_all <address>" - Send whole balance to another wallet.
"seed" - Show secret 25 words that can be used to recover this wallet.
"refresh" - Synchronize wallet with the Monero network.
"status" - Check current status of wallet.
"version" - Check software version.
"exit" - Exit wallet.

"donate <amount>" - Donate XMR to the development team.

Checking your balance

Fordi håndteringen av blokkjeden og lommeboken er separate programmer, må mye av bruken av monero-wallet-cli skje med daemon. Dette omfatter å se etter innkommende transaksjoner til adressen din. Når du kjører både monero-wallet-cli og monerod, kan du taste inn balance.

Output:

Currently selected account: [0] Primary account
Tag: (No tag assigned)
Balance: 7.499942880000, unlocked balance: 7.499942880000

In this example you're viewing the balance of your primary account (with index [0]). Balance is your total balance. The unlocked balance is the amount currently available to spend. Newly received transactions require 10 confirmations on the blockchain before being unlocked.

Sending monero

You will need the standard address you want to send to (a long string starting with '4' or a '8'). The command structure is:

transfer ADDRESS AMOUNT

Replace ADDRESS with the address you want to send to and AMOUNT with how many monero you want to send.

Receiving monero

If you have your own Monero address, you just need to give your address to someone.

You can find out your primary address with:

address

Since Monero is anonymous, you won't see the origin address the funds you receive came from. If you want to know, for instance to credit a particular customer, you'll have to tell the sender to use a payment ID, which is an arbitrary optional tag which gets attached to a transaction. It's not possible to use standalone payment addresses, but you can generate an address that already includes a random payment ID (integrated addresss) using integrated_address:

Random payment ID: <82d79055f3b27f56>
Matching integrated address: 4KHQkZ4MmVePC2yau6Mb8vhuGGy8LVdsZD8CFcQJvr4BSTfC5AQX3aXCn5RiDPjvsEHiJu1TC1ybR8pRTCbZM5bhTrAD3HDwWMtAn1K7nV

This will generate a random payment ID, and give you the address that includes your own account and that payment ID. If you want to select a particular payment ID, you can do that too. Use:

integrated_address 82d79055f3b27f56

Payments made to an integrated address generated from your account will go to your account, with that payment ID attached, so you can tell payments apart.

Using subaddresses

It's suggested to use subaddresses (starting with 8) instead of your main address (starting with 4) to receive funds. Run:

address new [<label text with white spaces allowed>]

This will generate a subaddress and its optional label, which addess you can share to receive payment on the account it's linked to. For example,

address new github_donations

will generate a subaddress and its label 'github_donations'.

To view all generated addresses, run:

address all

Proving to a third party you paid someone

Hvis du betaler en forhandler og forhandleren påstår å ikke ha mottatt midlene, må du kunne bevise for en tredjepart at du har sendt midlene – eller til og med til forhandleren, dersom det er en ærlig feil. Monero er privat, så du kan ikke bare vise til transaksjonen din i blokkjeden, i og med at man ikke kan fastslå hvem som har sendt det, og hvem som mottok det. Ved å forsyne parten med en «per-transaction»-privat nøkkel, kan den parten si hvorvidt den transaksjonen sendte monero til den bestemte adressen eller ikke. Merk at å lagre disse «per-transaction»-nøklene er deaktivert som standard, så du må aktivere det før du sender hvis du tror du kan få bruk for det:

set store-tx-info 1

Du kan finne igjen tx-nøkkelen fra en tidligere transaksjon slik:

get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Legg inn transaksjons-ID-en som du ønsker nøkkelen for. Husk at en betaling må splittes inn i mer enn én transaksjon, så du trenger kanskje flere nøkler. Du kan deretter sende den nøkkelen eller disse nøklene til hvem nå enn du vil sende bevis på transaksjonen din til sammen med transaksjons-ID-en og adressen du sendte til. Merk at denne tredjeparten også vil kunne se hvor mye veksel som ble sendt tilbake til deg dersom vedkommende kjenner til din adresse.

Hvis du er tredjeparten (altså om noen vil bevise til deg at de har sendt monero til en adresse), kan du sjekke det slik:

check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS

Replace TXID, TXKEY and ADDRESS with the transaction ID, per-transaction key, and destination address which were supplied to you, respectively. monero-wallet-cli will check that transaction and let you know how much monero this transaction paid to the given address.

How to find a payment to you

Hvis du har mottatt en betaling ved bruk av en bestemt betalings-ID, kan du slå den opp:

payments PAYMENTID

Du kan også gi dem mer enn én betalings-ID.

Mer generelt kan du gjennomgå innkommende og utgående betalinger:

show_transfers

Du kan gi en valgfri høyde for å kun liste opp nylige transaksjoner og kun be om innkommende eller utgående transaksjoner.

show_transfers in 650000

vil for eksempel kun vise innkommende overføringer etter blokk 650 000. Du kan også gi et høydeintervall.

Hvis du vil utvinne, kan du gjøre det fra lommeboken:

start_mining 2

Dette setter i gang utvinning på daemonen ved bruk at to tråder. Merk at dette er solo-utvinning, så det kan ta litt tid før du finner en blokk. For å stanse utvinningen:

stop_mining

« Back to the list