Εγκυκλοπαίδεια του Monero

Κρυπτογραφική Υπογραφή

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, παρακαλώ ανατρέξτε στο README

The Basics

A cryptographic method for proving ownership of a piece of information, as well as proving that the information has not been modified after being signed.

« Επιστροφή στην Εγκυκλοπαίδεια του Monero