Σχετικά με το Monero

Ένα Σύντομο Ιστορικό

Το Monero κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2014. Ήταν μια δίκαιη, προ-ανακοινωμένη κυκλοφορία του κώδικα αναφοράς CryptoNote. Δεν υπήρχε πρόωρη ή άμεση εξόρυξη και κανένα τμήμα της ανταμοιβής του block δεν προορίζεται για ανάπτυξη. Δείτε το αρχικό νήμα στο Bitcointalk εδώ. Ο ιδρυτής, thankful_for_today, πρότεινε ορισμένες αμφιλεγόμενες αλλαγές με τις οποίες διαφωνούσε η κοινότητα. Ακολούθησε μια αντιπαράθεση, και η Ομάδα Πυρήνα του Monero έκανε διακλάδωση στο έργο με την κοινότητα να ακολουθεί αυτήν τη νέα Ομάδα Πυρήνα. Αυτή η Ομάδα Πυρήνα παρέχει εποπτεία από τότε.

Το Monero έχει κάνει πολλές μεγάλες βελτιώσεις από την κυκλοφορία του. Το blockchain μεταφέρθηκε σε διαφορετική δομή βάσης δεδομένων για να παρέχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ευελιξία, ορίστηκαν ελάχιστα μεγέθη υπογραφής δακτυλίου έτσι ώστε όλες οι συναλλαγές να είναι ιδιωτικές με εντολή και το Απόρρητη Συναλλαγή Δακτυλίου (RingCT) εφαρμόστηκε για να αποκρύψει τα ποσά της συναλλαγής. Σχεδόν όλες οι βελτιώσεις παρείχαν βελτιώσεις στην ασφάλεια ή το απόρρητο ή διευκόλυναν τη χρήση. Το Monero συνεχίζει να αναπτύσσεται με πρώτους στόχους το απόρρητο και την ασφάλεια, και δεύτερους την ευκολία χρήσης και την αποδοτικότητα.

Οι Αξίες Μας

Το Monero είναι κάτι περισσότερο από μια τεχνολογία. Είναι επίσης αυτό που υποστηρίζει η τεχνολογία. Μερικές από τις σημαντικές φιλοσοφίες καθοδήγησης παρατίθενται παρακάτω.

Ασφάλεια

Οι χρήστες πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται το Monero με τις συναλλαγές τους, χωρίς κίνδυνο σφάλματος ή επίθεσης. Το Monero δίνει την πλήρη ανταμοιβή block στους εξορυκτές, που είναι τα πιο κρίσιμα μέλη του δικτύου που παρέχουν αυτήν την ασφάλεια. Οι συναλλαγές είναι κρυπτογραφικά ασφαλείς χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα και πιο ανθεκτικά εργαλεία κρυπτογράφησης που είναι διαθέσιμα.

Ιδιωτικότητα

Το Monero λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητα. Το Monero πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύει τους χρήστες σε δικαστήριο και, σε ακραίες περιπτώσεις, από τη θανατική ποινή. Αυτό το επίπεδο απορρήτου πρέπει να είναι απόλυτα προσιτό σε όλους τους χρήστες, είτε είναι τεχνολογικά ικανοί είτε δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί το Monero. Ένας χρήστης πρέπει να εμπιστευτεί με αυτοπεποίθηση το Monero με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό το άτομο να μην αισθάνεται πιεσμένο να αλλάξει τις συνήθεις δαπάνες τους με κίνδυνο ανακάλυψης από άλλους.

Αποκέντρωση

Το Monero δεσμεύεται να παρέχει τον υψηλότερο βαθμό αποκέντρωσης τόσο στην ασφάλεια του δικτύου όσο και στην ανάπτυξη κώδικα. Ο αλγόριθμος Proof of Work αποτρέπει την εξουσία εξειδικευμένου υλικού εξόρυξης στο δίκτυο και επιτρέπει τη δίκαιη κατανομή των ανταμοιβών block. Επιπλέον, η ανάπτυξη και η έρευνα του Monero διεξάγονται μέσω παγκόσμιας συνεργασίας και το έργο εκτελείται με απόλυτη διαφάνεια. Κάθε απόφαση ανάπτυξης είναι ανοιχτή σε δημόσια συζήτηση και κάθε μεγάλη συνάντηση προγραμματιστών δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

Τεχνικές Πληροφορίες

Παρακάτω αναφέρονται μερικές βασικές τεχνικές πληροφορίες για το Monero. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την βιβλιοθήκη ή επικοινωνήστε με την κοινότητα.

Απόδειξη Εργασίας

Το Monero χρησιμοποιεί το randomx, έναν αλγόριθμο Απόδειξης Εργασίας ανθεκτικό στις ASIC και φιλικό προς τις CPU που δημιουργήθηκε από μέλη της κοινότητας του Monero, σχεδιασμένος για να καταστήσει ανέφικτη τη χρήση ειδικού εξοπλισμού εξόρυξης. Το Monero χρησιμοποίησε προηγουμένως το CryptoNight και τις παραλλαγές αυτού του αλγορίθμου. Περισσότερες πληροφορίες στο αποθετήριο του GitHub.

Καμπύλη εκπομπών

Για να βεβαιωθείτε ότι θα υπάρχει πάντα ένα κίνητρο για εξόρυξη του Monero και την ασφαλή διατήρηση, η εκπομπή είναι άπειρη. Υπάρχουν δύο κύριες εκπομπές: πρώτη, κύρια καμπύλη: ~ 18.132 εκατομμύρια νομίσματα έως το τέλος Μαΐου 2022, μετά, καμπύλη ουράς: 0.6 XMR ανά block 2 λεπτών, ξεκινά μόλις ολοκληρωθεί η κύρια εκπομπή, μεταφράζεται σε μείωση του πληθωρισμού <1% με την πάροδο του χρόνου (Tail Emission).

Blocks

Δημιουργείται ένα νέο block κάθε ~2 λεπτά. Δεν υπάρχει μέγιστο μέγεθος block, αλλά αντ 'αυτού ποινή ανταμοιβής block και δυναμικό μέγεθος block, για να διασφαλιστεί ένα δυναμικό scalability.

Κύριες τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας