Moneropedia

Wydobycie

Podstawy

Proces kryptograficznego obliczania matematycznego dowodu do bloku zawierającego wiele transakcji, który następnie jest dodawany do łańcucha bloków.

Wydobycie jest rozproszonym procesem potwierdzania transakcji w publicznej zapisie wszystkich transakcji, zwanym łańcuchem bloków. Węzły Monero używają łańcucha bloków, aby rozróżnić prawowite transakcje od prób ponownego wydania monet, które już raz zostały wydane.

Monero napędzane jest ściśle przez Dowód Pracy. Wykorzystuje on algorytm wydobycia, który potencjalnie może zostać skutecznie przypisany miliardom istniejących urządzeń (wszystkim nowoczesnym CPU x86 i wielu GPU). Monero korzysta z algorytmu dowodu pracy CryptoNight, który został zaprojektowany do użycia na zwykłych CPU i GPU.

Inteligentna funkcja wydobywania pozwala na transparentne wydobycie na komputerze użytkownika, z dala od centralizacji farm wydobywczych oraz stowarzyszeń wydobywczych, dążąc do oryginalnej wizji Satoshi Nakamoto o prawdziwej walucie peer-to-peer.

« Wróć do Moneropedii