Gjenoppretting av lommebok fra nøkler

Å gjenopprette en lommebok fra pivate nøkler er ganske enkelt. Hvis du har den nødvendige informasjonen, kan du med denne guiden gjenopprette lommeboken din fullstendig. Merk: du trenger IKKE passordet ditt for å gjenopprette fra nøkler.

Du trenger tre stykker data fra lommeboken din eller din .keys-fil som bevarer denne informasjonen og passordet for å avkode det. De tre lommebokkomponentene du trenger er:

  1. Adresse
  2. Hemmelig forbruksnøkkel
  3. Hemmelig visningsnøkkel

CLI

Kjør deretter lommebokkommandoen:

./monero-wallet-cli --generate-from-keys New_Wallet_Name.abc

Etter det blir du spurt om adressen, forbruksnøkkelen, visningsnøkkelen og til slutt det nye passordet for den regenererte lommeboken.

Å kjøre denne kommandoen med de riktige parameterne vil generere lommebokfilene dine på nytt for deg og la deg sette et nytt passord.

Hvis du møter på problemer, vil kommandoen ./monero-wallet-cli --help vise deg dine tilgjengelige valge ved oppstart av lommeboken. Når du er inni lommeboken din, kan du kjøre help-kommandoen som vil gi deg en liste over de tilgjengelige hjelpekommandoene i lommeboken din.

GUI

Start monero-wallet-gui. Hvis dette er første gang du har startet den, kan du gå til neste trinn. Ellers kan du trykke på Avbryt:

cancel opening

Velg språket ditt (Norsk):

choose language

Trykk på Gjenopprett lommeboken fra nøkler eller mnemoniske frø:

choose restore

Velg Gjenopprett fra nøkler, gi lommeboken din et navn og lagringssted, og fullfør Kontoadresse (offentlig), Visningsnøkkel (privat) og Forbruksnøkkel (privat). Alternativt kan du angi en Gjenopprettingshøyde (valgfritt) for å unngå skanning av de eldste blokkene. Deretter trykker du på Høyre-piltasten:

restore wallet

På neste side kan du gi lommeboken din et sterkt passord og bekrefte det før du trykker på Høyre-piltasten:

wallet password

Spesifiser dine daemon-innstillinger og trykk på Høyre-piltasten:

daemon settings

Trykk på BRUK MONERO for å glede deg over din gjenopprettede lommebok:

all set up

« Back to the list