Moneropedia

Smart utvinning

Det grunnleggende

Smart-utvinning er en prosess hvor man bruker en strupet utvinner til å utvinne når det ellers ikke er ulemper ved å gjøre dette. Ulempene omfatter varmeøkning, tregere maskiner, tappende batteri, osv. Hensikten med smart-utvinning er å øke nettverkssikkerheten ved å la så mange mennesker som mulig ha smart-utvinneren på til enhver tid. For at dette skal fungere, må utvinneren vise seg å være tilbakeholden og lite påtrengende i utvinningen, ellers vil den slås av, noe som vil frata Monero-nettverket litt sikkerhet. Derfor er det sannsynlig at en smart-utvinner utvinner saktere enn en normal utvinner som bruker samme maskinvare.

Smart-utvinning er tilgjengelig i den offisielle CLI- og GUI-lommeboken, og er tilgjengelig på nedlastingssiden.

Det er håp om at den relative tregheten til en smart-utvinner (spesielt på maskiner med lavere beregningskraft) oppveies av den store mengden med folk som kjører en utvinner for en mulig «lottogevinst», og dermed øker Moneros nettverkssikkerhet med en ikke-triviell mengde. Den økte hashraten fra mange forskjellige kilder bidrar til å holde Monero-nettverket desentralisert.

« Tilbake til Moneropedia