Moneropedia

Ringstørrelse

Det grunnleggende

Ringstørrelse refererer til det totale antallet underskrivere i en @ring-signatur. Før utgivelsen av 0.13.0 "Beryllium Bullet", var det mulig å velge et vilkårlig antall underskrivere (av og til med minstegrenser). Med 0.13-utgivelsen, ble det bestemt å sette dette tallet til 11 for å tvinge gjennom transaksjonsensartethet.

Ring size (16) = foreign outputs (15) + your output (1)

Fremmede utdata (foreign outputs) kalles som regel for «avledninger» (decoys), og antallet avledninger ble tidligere kalt for «mixin»-størrelsen.

« Tilbake til Moneropedia