Moneropedia

Pedersen-forpliktelse

Det grunnleggende

Pedersen-forpliktelser er kryptografiske algoritmer som lar en beviser forplikte seg til en viss verdi uten å avsløre den eller kunne endre den.

Når du forbruker Monero, er verdien på inndataene du bruker og verdien på utdataene du sender kryptert og ugjennomsiktig for alle, bortsett fra mottakeren av hver av utdataene. Pedersen-forpliktelser lar deg sende Monero uten å avsløre verdien på transaksjonene. Pedersen-forpliktelser gjør det også mulig for folk å verifisere at transaksjoner på blokkjeden er gyldige og at de ikke oppretter Monero ut av ingenting.

Hva det innebærer

Så lenge de krypterte utdatabeløpene opprettes, som inkluderer en utdata for mottakeren og en veksel-utdata tilbake til senderen, og det ukrypterte transaksjonsgebyret er lik summen av inndataene som brukes, er det en legitim transaksjon, og det kan bekreftes at det ikke opprettes Monero ut av ingenting.

Pedersen-forpliktelser innebærer at summene kan verifiseres som like, men Monero-verdien av hver av summene og Monero-verdien av inndataene og utdataene hver for seg er ubestemte. Pedersen-forpliktelser innebærer også at til og med forholdet mellom én inndata og en annen, eller én utdata og en annen, er ubestemt.

Det er uklart hvilke inndata som virkelig forbrukes i og med at ringsignaturen lister opp både ekte inndata som forbrukes og avledningsinndata, og derfor kan du ikke vite for hvilke inndata Pedersen-forpliktelsene må summeres. Men det er greit, fordi @RingCT-ringsignaturen må bare bevise at utdataene er like for summen av inndataene for én kombinasjon. Dette er, av matematiske årsaker, umulig å forfalske.

Inngående informasjon

Se mer informasjon i Ring Confidential Transactions-dokumentet, skrevet av Shen Noether i Monero Forskningslaben.

« Tilbake til Moneropedia