Moneropedia

Betalings-ID

Merknad: Lange betalings-ID-er har blitt fjernet etter 0.15-utgivelsen, så det er ikke mulig å bruke dem lenger. Mer informasjon kan du finne i blogginnlegget som kunngjorde at det ble avskrevet.

Det grunnleggende

Betalings-ID er et vilkårlig og valgfritt transaksjonsvedlegg som består av 32 bytes (64 heksadesimaltegn) eller 8 bytes (i tilfelle ved integrerte adresser).

Betalings-ID-en brukes vanligvis til å identifisere transaksjoner til forhandlere og børser: Gitt de intrinsiske personvernfunksjonene som er bygget inn i Monero, der en enkel offentlig adresse vanligvis brukes for innkommende transaksjoner, er betalings-ID-en spesielt nyttig når det kommer til å knytte innkommende betalinger med brukerkontoer.

Kompakte betalings-ID-er og integrerte adresser

Siden 0.9 Hydrogen Helix-versjonen, kan betalings-ID-er krypteres og bygges inn i en betalingsadresse. Betalings-ID-er av denne typen bør være 64-bits og er kryptert med en tilfeldig éngangsnøkkel som kun senderen og mottakeren kjenner til.

Å opprette en betalings-ID

Det er anbefalt å bruke den offisielle lommebokens integrated_address-kommando for å automatisk generere integrerte adresser som inneholder kompakte betalings-ID-er. Hvis du vil bruke kommandolinjen, kan du generere betalings-ID-er på følgende måte:

Å opprette en kompakt betalings-ID for en integrert adresse:

# openssl rand -hex 8

Å opprette en gammeldags betalings-ID:

# openssl rand -hex 32

« Tilbake til Moneropedia