Χορηγίες

Οι ακόλουθες επιχειρήσεις υποστηρίζουν ενεργά το Monero Project με στόχο να φέρει οικονομικό απόρρητο στον κόσμο. Είμαστε ευγνώμονες για τις συνεισφορές τους. Εάν θέλετε να κάνετε χορηγία στο Monero Project και να συμπεριληφθείτε σε αυτήν τη σελίδα, παρακαλώ στείλτε ένα email στο [email protected].

Tari Labs logo

Η Tari Labs χορηγεί το CDN που χρησιμοποιείται από αυτόν τον ιστότοπο.

Majestic Bank logo

Η MajesticBank χορηγεί τη φιλοξενία που χρησιμοποιείται από αυτόν τον ιστότοπο.

Macstadium logo

Η MacStadium χορηγεί ένα ειδικό Mac Mini που χρησιμοποιείται για ανάπτυξη σχετική με τα Mac.

Cake Wallet logo

Cake Wallet sponsors the "tools" server with the mailing list, GitLab, Matrix, Taiga, and Weblate.

Symas logo

Η Symas χορηγεί τον Υπεύθυνο Τεχνολογίας τους, Howard Chu (hyc) για το έργο του στον κώδικα του Monero.

Προηγούμενοι χορηγοί

"Παρακαλώ σημειώστε: αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται ως ευκολία και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς· δεν αποτελούν έγκριση από την κοινότητα του Monero για προϊόντα, υπηρεσίες ή απόψεις εταιρειών ή οργανισμών ή ατόμων που αναφέρονται. Η κοινότητα του Monero δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, τη νομιμότητα ή το περιεχόμενο αυτών των εξωτερικών ιστότοπων. Επικοινωνήστε με τον εξωτερικό ιστότοπο για απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενό του. Όπως πάντα, caveat emptor ("χωρίς εγγύηση")· είστε υπεύθυνοι για τη δική σας έρευνα. Να χρησιμοποιείτε πάντα την κρίση σας όταν κάνετε διαδικτυακές αγορές."