Χορηγίες

Οι ακόλουθες επιχειρήσεις υποστηρίζουν ενεργά το Έργο Monero στο στόχο του να φέρει οικονομικό απόρρητο στον κόσμο. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευγνώμονες για τις συνεισφορές τους. Εάν θέλετε να χορηγήσετε το Έργο Monero και να συμπεριληφθείτε σε αυτήν τη σελίδα, παρακαλώ στείλτε ένα email στο [email protected]

Tari Labs logo

Η Tari Labs χορηγεί το CDN που χρησιμοποιείται από αυτόν τον ιστότοπο.

Globee logo

Η GloBee χορηγεί την κύρια υποδομή του ιστότοπου του Monero.