Monero Araştırma Laboratuvarı

Monero sadece değiştirilebilir bir para yaratmaya değil, kriptoparaları içermesiyle finansal gizlilik alemine sürekli araştırmaya da kendini adamıştır. Aşağıda Monero Araştırma Laboratuvarı’mızın gelecek olan daha fazla makalesiyle mevcut işlerini bulacaksınız.

Monero Araştırma Laboratuvarı Makaleleri (İngilizce)

Özet: We describe an efficient linkable ring signature scheme, compact linkable spontaneous anonymous group (CLSAG) signatures, for use in confidential transactions. Compared to the existing signature scheme used in Monero, CLSAG signatures are both smaller and more efficient to generate and verify for ring sizes of interest. We generalize the construction and show how it can be used to produce signatures with coins of different type in the same transaction.
Makaleyi Oku

Özet: Bu teknik not farklı gruplar arasında aynı ayrık logaritmanın bilgisini kanıtlamakta kullanılan bir algoritmayı betimler. Şema bitlerin skalar bir temsilini ortak değer olarak ifade eder ve bir halka imzalar kümesini her bitin iki skalar grup arasında (bir denkliğe kadar) aynı olan geçerli bir değer olduğunu kanıtlamak için kullanır.
Makaleyi Oku

Özet: Halka imzaların işbirlikçi bilgi-sayımı için eşik halka çoklu imzaları (eşhalka imzalar) sunuyor, eşhalka imzaları için varoluşsal bir tahrifat oyunu sunuyor ve güvenilir bir kurulum olmadan gizli miktarların harcayıcı-belirsiz çapraz-zincir atomik değişimlerini içeren dijital paralarda eşhalka imzaların kullanımını tartışıyoruz. Eşhalka imzaların bağlanabilir spontane eşit anonim grup imzaları dediğimiz bir uygulamasını sunuyor ve uygulamanın varoluşsal açıdan tahrif edilemeyeceğini kanıtlıyoruz.
Makaleyi Oku

Özet: Bu bülten halka üyesi olarak çifte anahtar çıktıları izin veren Monero'nun bağlanabilir halka imza şemasına bir değişikliği betimler. Anahtar imgeler bir çift olarak çıktı tek kullanımlık açık anahtarlara bağlanarak bu işlemdeki iki anahtarın ayrı şekilde harcanmasını engeller. Bu yöntemin etkileşimsiz geri ödeme işlemlerinde uygulamaları vardır. Şemanın güvenlik çıkarımlarını tartışıyoruz.
Makaleyi Oku

Özet: Bu teknik not temel küme kuramını kullanarak harcama çıktıları kavramını genelleştirir. Tanım böyle çıktıları tanımla üzerindeki önceden yapılan çeşitli işleri kapsar. Bu analizin Monero blokzinciri üzerinde etkileri nitelendiriyor ve azaltımlarına kısa bir genel bakış veriyoruz.
Makaleyi Oku

Özet: Bağlanamaz bir şekilde cüzdan adreslerini tekrar kullanmayı dileyen Monero kriptoparası kullanıcıları her biri için gelen işlemleri taramayı zorunlu kılan ayrı cüzdanlar sürdürmek zorundadır. Bir kullanıcının tek bir temel cüzdan adresi sürdürmesine ve keyfi bir sayıda bağlanamayan altadres üretmesine olanak sağlayan yeni bir adres şeması belgeliyoruz. Her işlemin kullanıcının altadreslerinden birine varıp varmadığını belirlemek için sadece bir kez taranması gerekir. Şema diğer altadreslere çoklu çıktıyı ek olarak destekler ve geleneksel cüzdan işlemleri kadar verimlidir.
Makaleyi Oku

Özet: Bu makale yüksek şekilde merkeziyetsiz olan anonim kriptopara Monero’da işlem miktarlarını gizlemenin bir yöntemini tanıtır. Bitcoin’e benzer şekilde Monero bir iş kanıtı “madencilik“ süreci yoluyla dağıtık olan bir kriptoparadır. Orijinal Monero protokolü işlemlerin varış noktasını ve kökenini gizleyen halka imzalar ve tek kullanımlık anahtarlar kullanan CryptoNote’u temel alıyordu. Son zamanlarda bir işlemin miktarını gizlemek için bir üstlenme şemasının kullanılma tekniği Bitcoin Core Geliştirici Gregory Maxwell tarafından tartışılmış ve uygulanmıştır. Bu makalede işlemlerin gizli miktarlarına, kökenlerine ve varış noktalarına makul verimlilik ve doğrulanabilirlikle, güvensiz para üretimine olanak sağlayan yeni bir halka imza türü olan Çok-katmanlı Bağlanabilir Spontane Anonim Grup imzası betimlenmiştir. Protokolün Toplam Schnorr Seri Kanıtları ve Halka Çoklu-imzaları gibi uzantıları sağlanmıştır. Yazar bunun erken taslaklarının Monero Topluluğunda ve Bitcoin araştırma irc kanalında yayınlandığının dikkate alınmasını istemektedir. Bu işin 2015 Yazı’nda başladığını ve Ekim 2015 başında tamamlandığını gösteren blokzincir sağlamalı taslaklar [14]’de bulunabilir. Bir e-baskı ayrıca http://eprint.iacr.org/2015/1098 adresinde bulunabilir. Makaleyi Oku

Özet: CryptoNote 2.0 protokolünün takip edilemezliğini indirgemeye müsait çeşitli blokzincir analiz saldırılarını tanımlıyoruz. Mevcut çözümleri analiz ediyor, bu çözümlerin görece faydalarını ve eksikliklerini tartışıyor ve ümitle blokzincir analizine karşı uzun vadeli kriptopara direnci sağlayacak Monero protokolüne gelişmeleri tavsiye ediyoruz. Monero’ya tavsiye ettiğimiz gelişmeler halka imza başına protokol seviyesinde, ağ çapında en az n = 2 yabancı çıktı katma poliçesini, iki yılın ardından protokol seviyesinde bu değerin n = 4’e bir artışı ve aradaki zamanda cüzdan seviyesinde n = 4 varsayılan değerini içerir. Ayrıca Monero çıktısı gönderiminin torrent tarzında bir yöntemini öneriyoruz. Ayrıca burada tanımlanan diğer blokzincir analiz şekillerini azaltmak için düzensiz, yaşa bağlı bir katma seçme yöntemini tartışıyoruz; ancak çeşitli sebeplerden dolayı uygulanması üzerine formal tavsiyelerde bulunmuyoruz. Bu gelişmeleri takip eden sonuçlar ayrıca bir miktar detayla tartışılıyor. Bu araştırma bülteni akran değerlendirmesinden geçmemiştir ve sadece dahili araştırma sonuçlarını yansıtır.
Makaleyi Oku

Özet: Son zamanlarda örneğin Bitcoin’den daha karmaşık bir protokol olması gerçeğine dayanarak CryptoNote kaynak kodu ve protokolü hakkında internette dolaşan bazı belirsiz korkular ortaya çıkmıştır. Bu notun amacı bazı kavram hatalarını aydınlatmaya ve ümitle Monero Halka İmzaları saran gizemlerden bazılarını ortadan kaldırmaya çalışmaktır. ([CN]de betimlendiği şekliyle) CryptoNote halka imzalarında yer alan matematiği CryptoNote temelli [FS]deki matematikle kıyaslayarak başlayacağım. Bunun ardından halka imzaların matematiğini CryptoNote kod temelinde aslında olanla kıyaslayacağım.
Makaleyi Oku

Özet: 4 Eylül 2014’te sıra dışı ve alışılmamış bir saldırı Monero kriptopara ağına karşı gerçekleştirildi. Bu saldırı, ağı diğer altkümenin meşruluğunu kabul etmeyi reddeden iki ayrı altkümeye böldü. Bu tamamı henüz bilinmeyen çok sayıda etkiye sahipti. Saldırgan örneğin bu esnada bir çeşit sahteciliğin oluşabileceği kısa bir zaman aralığına sahipti. Bu araştırma bülteni bu saldırıya olanak sağlayan CryptoNote referans kodundaki yetersizlikleri betimler, ilk olarak Tigusoft.pl’den Rafal Freeman ve sonrasında CryptoNote ekibi tarafından öne sürülen çözümü betimler, Monero kod temelindeki mevcut düzeltmeyi betimler ve sorun yaratan bloğun ağa tam olarak ne yaptığı üzerinde durur. Bu araştırma bülteni akran değerlendirmesinden geçmemiştir ve sadece dahili araştırma sonuçlarını yansıtır.
Makaleyi Oku

Özet: Bu araştırma bülteni anonim sisteme dayalı bir halka imza üzerinde makul bir saldırıyı betimler. Görünürde 2012’de Nicolas van Saberhagen tarafından yayınlanan kriptopara protokolü CryptoNote 2.0’ı motivasyon olarak kullanıyoruz. Daha önce tek kullanımlık anahtar çiftini karartan takip edilemezliğin o halka imzayı oluşturmakta kullanılan anahtarların tümünün takip edilemezliğine dayanabileceği gösterilmişti. Bu, halka imzalar arasındaki takip edilebilirlikte zincir reaksiyonların olasılığına izin vererek parametreler yetersiz seçildiğinde ve bir saldırganın ağın yeterli yüzdesine sahip olduğunda tüm ağ çapında takip edilemezlikte kritik bir kayba sebep olur. İmzalar hâlâ tek kullanımlık olsa da böyle bir saldırı zorunlu şekilde kullanıcıların anonimliğini ihlal etmez. Ancak böyle bir saldırı, CryptoNote’un blokzincir analizine karşı gösterdiği direnci makul şekilde zayıflatabilir. Bu araştırma bülteni akran değerlendirmesinden geçmemiştir ve sadece dahili araştırma sonuçlarını yansıtır.
Makaleyi Oku

Bu sayfa henüz çevrilmedi. Çevrilmesine yardım etmek isterseniz şunu görüntüleyin README.