Monero Kabulü

Komut-Satırı Arayüzü için Talimatlar

Temel Öğeler

Monero alışagelmiş olabileceğiniz diğer @kriptoparalar dan biraz daha farklı çalışır. Bitcoin gibi dijital paralar ve bunların çok sayıdaki türev satıcı ödeme sistemleri genellikle her ödeme veya kullanıcı için yeni bir alıcı @adres i yaratır.

Ancak Monero @hayalet-adresler e sahip olduğu için her ödeme veya kullanıcı için ayrı alıcı adreslerine sahip olmaya gerek yoktur ve tek bir @hesap adresi yayımlanabilir. Bunun yerine ödeme alırken bir satıcı ödeme yapacak kişiye bir "ödeme ID"si sağlar.

Bir @ödeme-id si 64 karakter uzunluğunda olan bir onaltılı bir dizidir ve normalde satıcı tarafından rastgele yaratılır. Bir ödeme ID örneği şöyledir:

666c75666679706f6e7920697320746865206265737420706f6e792065766572

monero-wallet-cli'da Ödeme Kontrolü

Eğer monero-wallet-cli kullanarak bir ödemeyi kontrol etmek isterseniz kontrol etmek istediğiniz ödeme ID veya ID'lerini takip eden şekilde "payments" komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin:

[wallet 49VNLa]: payments 666c75666679706f6e7920697320746865206265737420706f6e792065766572
      payment              transaction        height   amount   unlock time
666c75666679706f6e79206973207   7ba4cd810c9b4096869849458181e98e   441942   30.00000  0
[wallet 49VNLa]: █

Eğer programlanabilir şekilde ödemeleri kontrol etmeniz gerekiyorsa detaylar bir sonraki bölümde yer almaktadır.

Adım Adım Ödeme Almak

 • Ödeme için bir rastgele 64 karakterlik onaltılı dizi oluşturun
 • Ödeme ID'sini ve Monero adresini ödemeyi yapmakta olan kişiye iletin
 • monero-wallet-cli'da "payments" komutunu kullanarak ödemeleri kontrol edin

Programlanabilir Şekilde Ödeme Kontrolü

Programlanabilir şekilde ödemeleri kontrol etmek için get_payments veya get_bulk_payments JSON RPC API çağrılarını kullanabilirsiniz.

get_payments: bu tek bir ödeme ID'siyle bir payment_id parametresi gerektirir.

get_bulk_payments: bu tercih edilen yöntemdir ve iki parametre, payment_ids - ödeme ID'lerinin bir JSON dizilimi - ve opsiyonel bir min_block_height - taramanın başlayacağı blok yüksekliği - gerektirir.

Dönen verinin bir örneği aşağıdaki gibidir:

[ monero->~ ]$ curl -X POST http://127.0.0.1:18500/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"get_bulk_payments","id":"test", "params":{"payment_ids": ["666c75666679706f6e7920697320746865206265737420706f6e792065766572"]}}' -H "Content-Type: application/json"
{
 "id": "test",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "payments": [{
   "amount": 30000000000000,
   "block_height": 441942,
   "payment_id": "666c75666679706f6e7920697320746865206265737420706f6e792065766572",
   "tx_hash": "7ba4cd810c9b4096869849458181e98e18b6474ab66415de0f4ccf7ab1162fdf",
   "unlock_time": 0
  }]
 }
}

Geri dönen miktarların temel Monero birimlerinde olduğuna, normalde son-kullanıcı uygulamalarında kullanılan gösterim birimlerinde olmadığına dikkat etmek önemlidir. Ayrıca bir işlemin tipik olarak ödeme için gereken toplama eklenecek çoklu çıktısı olduğu için miktarlar tx_hash veya payment_id tarafından gruplanmalı ve birlikte eklenmelidir. Ek olarak çoklu çıktılar aynı miktara sahip olabileceği için tek bir get_bulk_payment çağrısından dönen veriyi filtrelemeyi denememek zaruridir.

Ödemeleri taramadan önce ek blokların alınıp alınmadığını görmek için daemon RPC API'a (get_info RPC çağrısı) karşı kontrol etmek kullanışlıdır. Tipik olarak alınan bloğu get_bulk_payments'a min_block_height olarak belirterek sadece oradan taramak istersiniz.

Programlanabilir Şekilde Ödeme Taraması

 • Daemon'dan mevcut blok yüksekliğini alın, sadece son taramamızdan beri arttıysan ilerleyin
 • get_bulk_payments RPC API çağrısını son taranmış yüksekliğimizle ve sistemimizdeki tüm ödeme ID'lerin listesiyle arayın
 • Mevcut blok yüksekliğini taranan son yüksekliğimiz olarak depolayın
 • Zaten almış ve işlemiş olduğumuz işlem sağlamalarına dayanarak kopyaları kaldırın

Bu sayfa henüz çevrilmedi. Çevrilmesine yardım etmek isterseniz şunu görüntüleyin README.