Moneropedia

Subskrypcja

Podstawy

Subskrypcja jest plikiem, który zawiera listę hostów .i2p sparowanych z odpowiednimi @węzłami-docelowymi. Subskrypcje używane są przez książki adresowe.

Szczegółowe informacje

Podobnie do tego, jak plik hostów łączy nazwę hostu internetowego z konkretnym adresem, subskrypcja przypisuje adres .i2p do adresu base64 poprzez użycie następującego formatu (bez spacji): host=address

Dokładniej, subskrypcja paruje lokalnie unikalny host z adresem base64.

Przykład:

anonimal.i2p=AQZGLAMpI9Q0l0kmMj1vpJJYK3CjLp~fE3MfvE-e7KMKjI5cPOH6EN8m794uHJ6b09qM8mb9VEv1lVLEov~usVliTSXCSHuRBOCIwIOuDNU0AbVa4BpIx~2sU4TxKhoaA3zQ6VzINoduTdR2IJhPvI5xzezp7dR21CEQGGTbenDslXeQ4iLHFA2~bzp1f7etSl9T2W9RID-KH78sRQmzWnv7dbhNodMbpO6xsf1vENf6bMRzqD5vgHEHZu2aSoNuPyYxDU1eM6--61b2xp9mt1k3ud-5WvPVg89RaU9ugU5cxaHgR927lHMCAEU2Ax~zUb3DbrvgQBOTHnJEx2Fp7pOK~PnP6ylkYKQMfLROosLDXinxOoSKP0UYCh2WgIUPwE7WzJH3PiJVF0~WZ1dZ9mg00c~gzLgmkOxe1NpFRNg6XzoARivNVB5NuWqNxr5WKWMLBGQ9YHvHO1OHhUJTowb9X90BhtHnLK2AHwO6fV-iHWxRJyDabhSMj1kuYpVUBQAEAAcAAA==
  1. anonimal.i2pjest lokalnie unikalnym hostem
  2. = jest separatorem
  3. Wszystko pozostałe jest adresem base64

Rodzaje subskrypcji

Istnieją dwa rodzaje plików subskrypcji w Kovri: publiczne i prywatne.

Subskrypcja publiczna:

  • jest używana podczas ładowania podstawowych usług, takich jak IRC, e-mail, Monero itd.
  • jest statyczna i odświeżana co 12 godzin przez serwer książki adresowej Monero
  • pozwala na bezpieczne dzielene się subskrypcją ze wszystkimi, ponieważ jest publicznie dostępna (każdy, kto posiada tę samą publiczną subskrypcję, będzie mógł również przypisać tę samą nazwę hosta do tego samego węzła docelowego, co ty).

Subskrypcja prywatna:

  • jest używana wyłącznie przez ciebie i nie jest dzielona z innymi użytkownikami, chyba że wyraźnie zdecydujesz na jej upublicznienie
  • plikiem domyślnym jest private_hosts.txt w twoim katalogu danych.

Aktualizowanie prywatnej subskrypcji

Możesz skorzystać z opcji przeskakiwania, aby ręcznie zaktualizować swoją prywatną subskrypcję. Zaktualizowany plik zostanie następnie włączony do książki adresowej i gotowy do użycia.

Adnotacje

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapisać się do wielu subskrypcji, przejdź do przewodnika dla użytkowników.