Moneropedia

Informacje o routerze

Podstawy

Informacje o routerze są strukturą danych (cyklicznie zapisywaną w pliku binarnym), która zawiera wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania, zidentyfikowania i skomunikowania się z peerem sieci I2P. Zawiera ona adres IP, tożsammość routera i inne szczegóły techniczne potrzebne do bazy danych sieci i jest publikowana do routerów Floodfill.

Szczegółowe informacje

Czytelna forma informacji o routerze może wyglądać następująco:

Identity: [RouterIdentity:
Hash: nYZ5Qe7gQ-~QgfgJVRUG4c0JnVeVqzM~duUX1EGT1ek=
Certificate: [Certificate: type: Key certificate
Crypto type: 0
Sig type: 7 (EdDSA_SHA512_Ed25519)]
PublicKey: [PublicKey: size: 256]
SigningPublicKey: [SigningPublicKey EdDSA_SHA512_Ed25519: size: 32]
Padding: 96 bytes]
Signature: [Signature EdDSA_SHA512_Ed25519: size: 64]
Published: Sun Oct 09 01:34:59 UTC 2016
Options (5):
    [caps] = [LfR]
    [netId] = [2]
    [netdb.knownLeaseSets] = [37]
    [netdb.knownRouters] = [2435]
    [router.version] = [0.9.26]
Addresses (4):
[RouterAddress:
Type: SSU
Cost: 4
Options (5):
    [caps] = [BC]
    [host] = [2a01:e35:8b5c:b240:71a2:6750:8d4:47fa]
    [key] = [nYZ5Qe7gQ-~QgfgJVRUG4c0JnVeVqzM~duUX1EGT1ek=]
    [mtu] = [1472]
    [port] = [22244]]
[RouterAddress:
Type: NTCP
Cost: 9
Options (2):
    [host] = [2a01:e35:8b5c:b240:71a2:6750:8d4:47fa]
    [port] = [22244]]
[RouterAddress:
Type: SSU
Cost: 6
Options (4):
    [caps] = [BC]
    [host] = [88.181.203.36]
    [key] = [nYZ5Qe7gQ-~QgfgJVRUG4c0JnVeVqzM~duUX1EGT1ek=]
    [port] = [22244]]
[RouterAddress:
Type: NTCP
Cost: 11
Options (2):
    [host] = [88.181.203.36]
    [port] = [22244]]]

Adnotacje

Aby dowiedzieć się więcej na temat specyfikacji, przejdź do strony Bazy Danych Sieci Java I2P.