Moneropedia

Reseed

Podstawy

Gdy uruchamiasz Kovri po raz pierwszy (lub jeśli był wyłączony przez dłuższy czas), będzie on potrzebował listy peerów, z którymi się skontaktuje, aby dokonać bootstrapu do sieci I2P. Kovri bierze tę listę ze specjalnego pliku przechowywanego na serwerze reseed. W pliku tym znajdują się wszystkie informacje, których Kovri potrzebuje do połączenia się z peerami I2P.

Szczegółowe informacje

Kovri posiada listę mocno zakodowanych serwerów reseed, dostępnych aby z nich pobierać. Serwery te bezpiecznie serwują plik SU3, opatrzony kryptograficznym podpisem, ponad siecią Clearnet przy użyciu HTTPS. Plik SU3 zawiera informacje służące do weryfikacji integralności pliku i jego zawartości.

Poza elementami technicznymi koniecznymi do weryfikacji i przetworzenia, plik ten zawiera przede wszystkim serię plików z informacjami o routerze, których routery Kovri i I2P używają do lokalizacji i komunikacji z pozostałymi peerami I2P, którzy następnie zapisywani są w bazie danych sieci.