Moneropedia

NTCP

Podstawy

Protokół Kontroli Transmisji oparty na nieblokowaniu wejścia/wyjścia (NTCP) jest jednym z dwóch szyfrowanych środków transportu w Kovri.

Podobnie do SSU, głównym przeznaczeniem NTCP jest bezpieczny transport wiadomości In net w sieci I2NP poprzez tunele, jednak w odróżnieniu od SSU, NTCP działa jedynie za pomocą zaszyfrowanego Protokołu Kontroli Transmisji.

Szczegółowe informacje

Przekazuje pojedyncze wiadomości I2NP, po tym jak:

  • został ustanowiony Protokół Kontroli Transmisji
  • została ukończona sekwencja ustanowienia Korzysta z następujących szyfrowań:
  • 2048-bitowy Diffie-Hellman
  • AES-256/CBC Sekwencja ustanowienia składa się z następujących stanów:
  • Pre-ustanowienie
  • ustanowienie
  • Post-ustanowienie or "Ustanowione" Korzysta z następujących charakterystyk bazy danych sieci:
  • Nazwa środka transportu: NTCP
  • Host: IP (IPv4 lub IPv6) lub nazwa hosta (skrócony adres IPv6 (wraz z "::") jest dozwolony)
  • Port: 1024 - 65535

Adnotacje

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do strony NTCP Java I2P.