Moneropedia

Lease

Podstawy

Lease definiuje autoryzację pojedynczego tunelu sieci I2P do otrzymywania wiadomości przeznaczonych do węzła docelowego.

Szczegółowe informacje

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do strony na temat Lease'u w Java I2P.