Moneropedia

Lease-Set

Podstawy

Lease-Set jest zestawem zautoryzowanych leasów (i pozostałych istotnych informacji) dla pojedynczego węzła docelowego sieci I2P.

Szczegółowe informacje

Lease Set zawiera:

  • wszystkie aktualnie zautoryzowane leasy dla pojedynczego węzła docelowego
  • publiczny klucz, według którego zaszyfrowane mogą być wiadomości (zobacz: trasowanie czosnkowe)
  • publiczny klucz podpisu, który może zostać użyty do unieważnienia danej wersji struktury

Lease Set jest jedną z dwóch struktur przechowywanych w bazie danych sieci (drugą są informacje o routerze) i zaszyfrowany jest funkcją SHA256 zawartego węzła docelowego.

Adnotacje

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do strony LeaseSet Java I2P.