Moneropedia

Jump Service

Podstawy

W skonfigurowanej przeglądarce sieci I2P możesz skorzystać z serwisu przeskakiwania do przeskoczenia do adresu I2P, który nie znajduje się w twojej książce adresowej. Po przeskoczeniu do adresu, zostanie on w niej zapisany.

Szczegółowe informacje

W skonfigurowanej przeglądarce sieci I2P przejdź do strony http://stats.i2p/i2p/lookup.html (uprzejmość głównego dewelopera Java I2P - zzz).

Następnie pojawią się dwie opcje:

  1. Hostname Lookup do wyszukiwania nazwa hosta adresu, do którego chcesz przejść, a następnie ręcznego skopiowania i wklejenia rezultatu
  2. Jump do przeskoczenia do strony I2P poprzez wpisanie nazwy hosta I2P (zalecane).

Korzystanie z hostname lookup

Przykładowo wpisanie pinkpaste.i2p do okna Hostname lookup (a następnie zatwierdzenie) da następujący rezultat:

pinkpaste.i2p=m-HrPrIAsdxts0WM~P4mE8mt9P7g-QTaBvu7Gc6Nl0UX7Vwck-i~RvOPfK6W~kfdRvwhNTqevkBL2UF5l36We02Aiywu7kB2xOHRkze68h-Tg2ewvRVwokohguCD2G3wwAEz~7FVda2avYDCb9-N6TfuzxKLnmhPMvbNSjGL7ZsD2p-h207R3-2kvuMV9bfu-K~w9NI9XJhIyufvUnFYc2jnTVg8PbaR4UP57cNaOO2YIMPkbr6~yTcIu9B1sUfHK6-N~6virQDOxW4M-62rjnZkLpaCtkOsXslmCwZI--TkZ6hKi1kXZvNmJRE1rYfffYRFn38zhaqszeETX8HiIvahZhXF5fNumBziYdmLdw8hkuN1A~emU6Xz9g~a1Ixfsq1Qr~guYoOtaw-0rOFxNRS9yMehE-2LCb8c-cAg6z5OdlN4qJDl~ZHgru4d~EHp~BpAK3v7u2Gi-8l1ygVW-1CHVna~fwnbOPN3ANPwh6~~yUit0Cx1f54XiNRn6-nPBQAEAAcAAA==

Skopiuj i wklej to połączenie adresu base64 hosta do swojej prywatnej subskrypcji.

Przeskakiwanie bezpośrednie

Na przykład wpisanie pinkpaste.i2p do okna Hostname lookup (a następnie zatwierdzenie) automatycznie przeniesie cię do strony oraz wstawi lokalnie unikalnego hosta do książki adresowej.