Moneropedia

I2PControl

Podstawy

I2Pcontrol jest interfejsem programowania aplikacji(https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface) JSONRPC2 dla Kovri i Java I2P, który pozwala klientowi na zdalną kontrolę i monitoring uruchomionej instancji.

Dwoma dostępnymi klientami I2PControl są: qtoopie (klient C++) i itoopie (klient Java). Przejdź do kovri.conf, aby skonfigurować I2PControl dla Kovri.

Szczegółowe informacje

Szczegóły i informacje dostępne są na stronie I2PControl.