Moneropedia

I2P

Monero

Aby dowiedzieć się o implementacji I2P przez Monero, przejdź do Kovri. Aby porównać I2P z siecią Tor, przejdź do porównania.

Podstawy

Za Java I2P:

Sieć I2P dostarcza silną ochronę prywatności dla komunikacji internetowej. Wiele aktywności, które wystawiają twoją prywatność na zagrożenia w publicznym Internecie, może być prowadzonych anonimowo wewnątrz I2P.

Szczegółowe informacje

Za Java I2P:

I2P jest anonimową siecią nakładkową - siecią wewnątrz sieci. Jest ona przeznaczona do ochrony komunikacji przed inwigilacją oraz monitorowaniem przez osoby trzecie, takie jak dostawcy usług internetowych.

Z I2P korzysta wiele osób troszczących się o swoją prywatność: aktywiści, osoby represjonowane, dziennikarze, informatorzy oraz przeciętni użytkownicy.

Żadna sieć nie może być "idealnie anonimowa". Ciągłym celem I2P jest sprawianie, że ataki staną się coraz trudniejsze do dokonania. Jej anonimowość staje się silniejsza wraz z rozrostem sieci i rozwojem bieżących badań akademickich.

Adnotacje

Dokumenty I2P oraz specyfikacje dostępne są tutaj.