Moneropedia

Garlic Routing

Podstawy

Pojęcie trasowanie czosnkowe posiada wiele interpretacji. Aktualnie Monero definiuje je jako metodę, którą Kovri i I2P tworzą anonimową sieć nakładkową peerów internetowych opartą na wiadomościach.

szyfrowanie czosnkowe trasowania czosnkowego jest podobne do szyfrowania warstwowego w trasowaniu cebulowym i efektywnie ukrywa adresy IP nadawcy oraz zabezpiecza informacje wysłane do węzła docelowego (i vice-versa).

Historia

W formie pisanej pojęcie garlic routing pojawiło się w czerwcu 2000 roku w pracy dyplomowej Rogera Dingledine'a Free Haven (Sekcja 8.1.1) jako pochodna pojęcia "trasowanie cebulowe".

W październiku 2016 roku kanał #tor-dev zaproponował stworzenie pojęcia "trasowanie czosnkowe":

Nick Mathewson:

[Myślę, że chodziło o wymyślenie jakiejś rośliny, której struktura odwzorowywałaby topologię "nieszczelnej rury" sieci Tor, ale nie sądzę, że poprzestaniemy na jednej.]

Roger Dingledine:

Podczas burzy mózgów przy pisaniu "Free Haven" był moment, w którym opisywaliśmy mechanizmy trasowania i ktoś powiedział "trasowanie czosnkowe!" i wszyscy się zaśmiali. Byliśmy pewni, że wymyśliliśmy nową nazwę.

Uwaga: na użycie cytowanych wypowiedzi wyrazili zgodę Nick Mathewson i Roger Dingledine

Szczegółowe informacje

W kategoriach technicznych, trasowanie czosnkowe w Kovri i I2P oznacza wszystkie poniższe:

Uwaga: mimo że Tor korzysta z szyfrowania warstwowego, nie używa on algorytmu ElGamal i nie jest oparty na wiadomościach.

Czytaj więcej na stroine szyfrowanie czosnkowe.

Adnotacje

  • W kategoriach trasowania cebulowego/czosnkowego, innym sposobem na wizualizację szyfrowania warstwowego jest zastąpienie cebuli/czosnku matrioszką - każda lalka jest blokadą posiadającym publiczny klucz do kolejnej lub poprzedniej lalki.
  • Aby dowiedzieć się więcej na temat trasowania czosnkowego, przejdź do strony Java I2P w trasowaniu czosnkowym.