Moneropedia

Szyfrowanie czosnkowe

Podstawy

Szyfrowanie "czosnkowe" jest implementacją szyfrowania warstwowego opartego na wiadomości w sieci I2P (podobną do opartego na przepływie trasowania cebulowego).

Poprzez szyfrowanie wiadomości w warstwach, wiadomość jest prowadzona przez serię proxy, nie pozwalając na to, aby proxy (lub inny pośrednik) mógł odczytać jej treść. szyfrowanie warstwowe jest główną charakterystyką Kovri, I2P oraz sieci Tor i jest podstawą dla zabezpieczenia anonimowości w tych sieciach warstwowych.

Szczegółowe informacje

Głównymi różnicami pomiędzy Kovri/I2P a Tor w zakresie szyfrowania czosnkowego są:

  • Kovri/I2P łączy wiele wiadomości razem, tworząc "ząbki czosnku"
  • na "ząbek czosnku" może składać się dowolny numer wiadomości, a nie tylko jedna wiadomość
  • Kovri/I2P korzysta z algorytmu ElGamal/AES dla wiadomości i transportu.

Adnotacje

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do strony trasowanie czosnkowe.