Moneropedia

Węzeł docelowy

Podstawy

Węzeł docelowy jest adresem końcowym sieci I2P, z którym chcesz się połączyć, np. stroną internetową w sieci I2P, serwisem lub węzłem Monero. Może on także uwzględniać węzeł docelowy lokalny, którego pozostali użytkownicy także muszą się połączyć aby nawiązać komunikację (podobnie jak w Clearnecie twój adres IP jest przekazany stronie podczas połączenia, aby wiadomo było dokąd wysłać informacje zwrotne).

Szczegółowe informacje

Węzeł docelowy I2P może być zakodowany w adresie Base32 lub adresie base64. Większość użytkowników przejmie się jedynie adresem Base32 lub nazwą hosta .i2p, podczas gdy, wewnętrznie, Kovri i książka adresowa korzystają z adresu base64. Ostatecznie wszystkie węzły docelowe w I2p są 516-bajtowymi kluczami (lub dłuższymi):

256-byte public key + 128-byte signing key + a null certificate = 516 bytes in Base64 representation

Uwaga: certyfikaty nie zostały tu użyte, ale gdyby były, klucze byłyby jeszcze dłuższe.