Moneropedia

Katalog danych

Podstawy

W zależności od twojego systemu operacyjnego, Kovri obecnie przechowuje wszystkie dane wykonawcze w następujących folderach:

  • Linux/FreeBSD:
    • $HOME/.kovri
  • OSX:
    • $HOME/Library/Application\ Support/Kovri
  • Windows:
    • "$APPDATA"\\Kovri

Zawierają one wszystkie pliki konfiguracyjne, książkę adresową, certyfikaty i zasoby.