Moneropedia

Kryptowaluta

Podstawy

Waluta cyfrowa, w której użyte są techniki szyfrowania w celu regulacji generowania jednostek walutowych i weryfikowania transferów płatniczych, zazwyczaj funkcjonująca niezależnie od banku centralnego.

Szczegółowe informacje

Kryptowaluta jest ogólnym pojęciem określającym duży zbiór zasobów cyfrowych korzystających z technik szyfrowania w celu produkcji jednostek walutowych oraz weryfikacji transakcji i przesyłanych wartości. Kryptowaluty przeważnie uważane są za zdecentralizowane. Kryptowaluty nie powinny być mylone z walutami wirtualnymi, które są rodzajem pieniądza cyfrowego, przeważnie kontrolowanego przez swoich twórców lub deweloperów (przykładem waluty wirtualnej jest czas gry w World of Warcraft, ROBUX w Roblox, programy z nagrodami za punkty lub Ripple - każda z nich może zostać wymieniona na pieniądz powszechnego użycia, ale żadna nie jest uważana za kryptowalutę, ponieważ są one scentralizowane i kontrolowane oraz wydawane przez pojedynczą instytucję).

Monero jest jedną z wielu obecnie dostępnych kryptowalut. Innymi przykładami są Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Dash, Zcash, jednak prawie żadna z innych kryptowalut nie posiada charakterystyk, która czyniłaby ją prawdziwym pieniądzem (najważniejszą z nich jest zamienialność, która jest niezbędna, aby waluta stała się środkiem-przechowywania-wartości).

Nie wszystkie kryptowaluty działają w ten sam sposób, jednak przeważnie podzielają one charakterystyki decentralizacji, szyfrowania oraz zdolności do wysyłania i otrzymywania płatności. Większość z nich jest nieodwracalna, pseudonimowa, globalna i nie wymaga zgody. Celem większości jest bycie środkiem-przechowywania-wartości lub pieniądzem cyfrowym pozwalającym na transakcje.

Większość kryptowalut, w tym Monero, korzysta z roproszonej "księgi przychodów i rozchodów", zwanej łańcuchem bloków, w celu śledzenia minionych transakcji. Łańcuch bloków służy do informowania pozostałych użytkowników sieci, że została dokonana transakcja. Istnieje wiele sposobów na tworzenie łańcucha bloków, a nie wszystkie kryptowaluty tworzą go tak samo. Monero korzysta z dowodu-pracy, podczas gdy inne waluty mogą używać dowodu stawki lub innych skonsolidowanych metod.

Ostatecznie kryptowaluta jest próbą stworzenia wartości bez-zaufania, to znaczy wolnej od granic, rządów i banków. Decyzja, czy zostanie ona uznana za cyfrowe złoto lub środek płatności, należy do każdego użytkownika osobno.

« Wróć do Moneropedii