Moneropedia

Adres Base64

Podstawy

adres base64 składa się z 516 znaków i jest zakodowanym w Base64 adresem I2P. Adresy Base64 są głównie używane w książce adresowej, opcji przeskakiwania, a także wewnętrznie.

Przykład:

AQZGLAMpI9Q0l0kmMj1vpJJYK3CjLp~fE3MfvE-e7KMKjI5cPOH6EN8m794uHJ6b09qM8mb9VEv1lVLEov~usVliTSXCSHuRBOCIwIOuDNU0AbVa4BpIx~2sU4TxKhoaA3zQ6VzINoduTdR2IJhPvI5xzezp7dR21CEQGGTbenDslXeQ4iLHFA2~bzp1f7etSl9T2W9RID-KH78sRQmzWnv7dbhNodMbpO6xsf1vENf6bMRzqD5vgHEHZu2aSoNuPyYxDU1eM6--61b2xp9mt1k3ud-5WvPVg89RaU9ugU5cxaHgR927lHMCAEU2Ax~zUb3DbrvgQBOTHnJEx2Fp7pOK~PnP6ylkYKQMfLROosLDXinxOoSKP0UYCh2WgIUPwE7WzJH3PiJVF0~WZ1dZ9mg00c~gzLgmkOxe1NpFRNg6XzoARivNVB5NuWqNxr5WKWMLBGQ9YHvHO1OHhUJTowb9X90BhtHnLK2AHwO6fV-iHWxRJyDabhSMj1kuYpVUBQAEAAcAAA==

Szczegółowe informacje

Przejdź do strony węzła docelowego po więcej informacji na temat adresu base64.