Moneropedia

adres Base32

Podstawy

Adres Base32 jest skróconą i zakodowaną wersją adresu I2P. Jest on pierwszą częścią nazwy hosta .b32.i2p.

Przykład:

i35yftyyb22xhcvghmev46t5knefur5v66qzekkajatwfwhyklvq.b32.i2p

gdzie

i35yftyyb22xhcvghmev46t5knefur5v66qzekkajatwfwhyklvq jest adresem Base32.

Szczegółowe informacje

Ostatnio adres Base32 składa się z 52 znaków i jest [zaszyfrowaną kodem Base32 reprezentacją] (https://en.wikipedia.org/wiki/Base32) pełnego hasza SHA-256 adresu base64 sieci I2P.

Adnotacje

Uwaga: .b32 nie jest subdomeną .i2p