Moneropedia

Książka adresowa

Podstawy

Aby przeglądać strony i serwisy w sieci I2P przy użyciu Kovri, potrzebujesz książki adresowej. Pozwoli ona na przetłumaczenie stron i serwisów I2P, które używają [domeny najwyższego poziomu] .i2p (https://en.wikipedia.org/wiki/Top_level_domain), na adres zrozumiały przez sieć I2P.

Bez książki adresowej musiałbyś używać adresu Base32 za każdą wizytą na stronie sieci I2P, a to nie jest wcale zabawne!

Szczegółowe informacje

Ponieważ System Nazywania Domen nie istnieje w sieci I2P, Kovri również nie używa Systemu Nazywania Domen ani żadnego rodzaju rozwiązania zasadniczego unikalnego hostu. Zamiast tego, Kovri łączy lokalnie unikalny host z adresem base64 w subskrypcji. Po wypełnieniu książki adresowej subskrypcją, możesz zamienić daną stronę o domenie .i2p na łatwą do użycia sieć I2P.

Tworzenie książki adresowej

Domyślnie przy instalacji otrzymasz publiczną subskrypcję o nazwie hosts.txt w katalogu danych. Po uruchomieniu, Kovri ładuje tę subskrypcję i przywołuje wszystkie pozostałe sprecyzowane subskrypcje. Po załadowaniu, twoja książka adresowa zostanie odpowiednio wypełniona. Po więcej szczegółów dotyczących zarządzania subykrypcjami, przejdź do subsckrypcji.

Aktualizowanie książki adresowej

Obecnie istnieje kilka sposobów na zaktualizowanie książki adresowej:

  1. Użyj opcji przeskakiwania, aby wpisać adres I2P do książki adresowej.
  2. Użyj opcji przeskakiwania, aby skopiować i wkleić adres do twojej prywatnej subskrypcji.
  3. Ręczniej dodaj lub odejmij z prywatnej subskrypcji.

Uwaga: Kovri jest w trakcie rozwoju. W przyszłości pojawią się łatwiejsze sposoby na zaktualizowanie książki adresowej.

Specyfikacja książki adresowej/nazewnictwa

Aby dowiedzieć się więcej na temat specyfikacji, przejdź do specyfikacji książki adresowej i nazewnictwa.